Allmän info

Här tillhandahåller vi kontinuerlig information om föreningen. Denna information visar stor del våra nuvarande gällande regler samt tillägg och ändringar i föreningen som styrelsen tillhandahåller.

 

 • TV


  Styrelsen fattade i mars 2017 beslut om att skriva ett 5-årsavtal med Telia och deras Fastighetsanslutning via fiber med anslutning i december 2017.

  Detta innebär att alla hus får tillgång till Telias TV-paket Lagom (40 kanaler varav 15 st i HD- format) och Norgepaket (NRK1, NRK2 och TV2 Norge) samt Streaming- och Playtjänster, Telia Bredband 10 Mbit/s och Telias Bredbandstelefoni för en kostnad 258 kr/mån. Denna kostnad betalas av föreningen och ingår således i hyran.

  Fler TV-kanaler går att beställa, men bekostas av beställaren.

 • Bredband


  Föreningen har fiber indraget i husen. Standardhastighet på bredbandet är 10 Mbit/s, och det supporteras av Telia. Kostnaden för bredbandet är inkluderat i din månadsavgift. Det går även bra att koppla in IP-telefoni genom detta. Om du som boende önskar öka hastigheten på ditt internet till 100 Mbit/s finns möjlighet att göra detta för en tilläggskostnad på 99 kr/månad. Denna uppgradering beställs i en Teliabutik, och den närmaste vi har ligger på Torp i Uddevalla. Men om du redan är Teliakund kan du beställa den via Telias kundtjänst.

  Tilläggskostnaden faktureras av Telia direkt till dig som boende.

   

  Felanmälan

  Om felanmälan berör fler än 3 st användare samtidigt så kan föreningens kontaktperson ringa Telias Fastighetsägaringång på tel.nr 020-300060.
  Om felet berör 1-2 st användare så ska var och en själv felanmäla hos Telias kundtjänst på tel.nr 90200 för svenska telefonabonnenter och +46771990200 för norska telefonabonnenter.

  Öppettider:
  Vardagar kl 08 – 21
  Helgdagar kl 09 - 17


  Bilaga:

  Installationsbeskrivning
  Ritningsbilaga
  Info ang fiberinstallation

 • Ordnings- och trivselregler


  Allmänt
  Vår förening består av friliggande hus som ligger tätt och det är därför lyhört mellan husen. Tänk därför på att grannarna kanske inte alltid uppskattar alltför hög ljudnivå. Särskilt gäller detta naturligtvis nattetid då någon vill sova medan grannen fortfarande har gäster. Det gäller naturligtvis för var och en att förstå vilken hänsyn man måste visa omgivningen för att alla ska kunna trivas i sitt boende. Vi har tidigare uttalat att under tiden mellan 23:00 och 08:00 bör man ta särskild hänsyn. Om man vet med sig att man tänker ha fest en viss dag så är det lämpligt att förbereda sina närmaste grannar på detta och då har dom säkert överseende med detta.

  Parkering
  Parkering får endast ske på våra gemensamma parkeringsplatser. I samband med ur- och ilastning kan bilen stå på vägen utanför huset. Men endast i samband med detta och under så kort tid som möjligt. Motorn måste stängas av eftersom tomgångskörning ej är tillåten

  Sopor
  Sopor kastas sorterade i våra sopkärl. (Egen flik för sophantering finns).
  Tänk på att aldrig någonsin ställa soppåsar utanför dörren med tanke på att vid senare tillfälle gå till sopkärlen. Fåglarna kommer ofelbart att upptäcka detta och sprida innehållet över ett stort område. Detta har hänt många gånger i oförstånd och är mycket otrivsamt för omgivnngen och dessutom jobbigt att städa i efterhand.

  Hundar
  Håll alltid hundar kopplade inom området och självklart så ska bajspåsar användas. Tänk också på att kanske inte alla uppskattar att hundar gör sina behov alldeles i närheten av våra hus och absolut inte i den gemensamma lekparken.

  Båtar/båtkärror
  Under vintern får båtar ställas upp på vår gemensamma parkering. Företrädesvis då på parkeringen närmast Tanumstrandsvägen eftersom den ändå inte snöröjs. Under sommaren ska all uppställning av båtvagnar vara borta från parkering och grönytor mellen midsommar och sista augusti.

  Fimpar
  Ta hand om fimpar och och snusprisar/påsar och släng dom absolut inte på våra vägar och grönytor.

  Städdagar/dugnad
  Föreningen har två gemensamma städdagar, en på våren och en på hösten. Vårstädningen sker på samma dag som vi har ordinarie årsstämma. Höststädningen sker av tradition första lördagen efter hummerpremiären. Det är obligatoriskt att detaga på minst en av dessa dagar, i annat fall blir man debiterad en "städavgift".

  Utöver dessa städdagar hjälps vi sommartid kontinuerligt åt att klippa våra gemensamma gräsytor. Vi har funnit att det inte fungerar med att var och en tar hand om ytorna närmast sitt eget hus. Vi har därför upprättat schema där några personer sköter en viss större yta. Detta schema redovisas och diskuteras i samband med vårstädningen. Är ni osäker, fråga någon av våra kontaktpersoner.

   

 • Sophantering


  Föreningen har gemensamt sopområde där följande saker kastas/sorteras:

  • Hushållssopor
  • Matavfall
  • Färgat och ofärgat glas
  • Tidningar
  • Kartong och wellpapp, TILLPLATTAT
  • Pantflaskor, aluminiumburkar
  • Plåt
  • Glödlampor
  • Batterier
  • Plast


  Övriga sopor
  såsom 
  Elektronik
  Grovsopor
  Stora wellpappemballage
  Stora frigolitemballage
  Färgburkar 

  sorteras och transporteras till Tyft Återvinningscentral eller tas med hem.

  Det är inte tillåtet att ställa grovsopor vid sopområdet eller på andra gemensamma platser. För alla grannars trivsel undanbedes även hushållssopor utanför stugan, behåll dessa i stugan till dess att de tas till sopområdet.


  Utnyttja Tyft Återvinningscentral! 

  Adress och öppettider - se hemsida


  Det finns ytterligare en plats dit man kan transportera sorterade sopor såsom tidningar, stora wellpappemballage, glas, plast och plåt och den ligger på Repslagaregatan i Grebbestad. I kurvan efter Sportshopen, skylt visar Siljevi och infartsparkering, kör ca 300 m och på höger sida ligger infartparkeringen och där finns containers uppställda för ovan nämnda sopor.

 • Försäkringar

   

  Föreningen har hos Länsförsäkringar tecknat försäkring för samtliga hus. Försäkringsbrev och -villkor finns under fliken "Medlemssidor".

  När det gäller lösöre/innbo så får var och en teckna en Hemförsäkring. 

   

 • LADDNING AV ELBILAR


  FÖRBUD ATT LADDA EL-BILAR

  Styrelsen har vid möte 2018-03-30 beslutat att det med omedelbar verkan inte längre är tillåtet att ladda elbilar inom Brf Tallbacken. Beslutet är samtidigt taget av Brf Berghällens styrelse och gäller således båda föreningarna. Beslutet gäller både laddning från enskilda hus och från föreningens förråd.

  Orsaken till beslutet är att elanläggningsansvaret har skärpts 2017 och att laddning av elbilar från vanliga vägguttag kan innebära en stor risk som vi i föreningen inte kan ta på oss.

  Frågan är aktuell för de flesta större fastighetsägare och från SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) saxar vi följande råd som gäller fastighetsägare i bostadsrättsföreningar.

  ”Elbilsladdning har en speciell belastningskarakteristik med höga effektuttag över långa perioder. Detta blir förknippat med risker om man använder traditionella eluttag som ofta åldrats med förskruvningar som inte är riktigt åtdragna. 230 V-kontakter i hushåll är inte dimensionerade för att klara kontinuerlig last under lång tid. De testas för att klara cirka 20 Ampere i en timme. Men för att ladda batteriet fullt i en elbil kan man behöva 16 Ampere i flera timmar.

  De höga strömmarna i kombination med en elanläggning som i detta läge inte blir förlåtande, blir en risk som ni inte ska ta. Det är svårt att själv se att anslutningar är fastdragna, att kontakter inte är slitna och nätet fram är säkrat och rätt dimensionerat
  Ska man tillåtna laddning ska det ske via särskilda för ändamålet avsedda laddstationer, utan undantag, och med teknik som övervakar laddningen och slår av strömmen till fordonet om något går fel. Laddarna måste förses med lastbalansering så att laddningen sker på ett kontrollerat sätt ur elnätets perspektiv.”

  Styrelsen kommer att bevaka utvecklingen av elbilar och möjligheten att bygga laddstationer enligt ovan och hur dessa skall administreras utan att det bryter mot parkeringspolicyn inom våra gemensamma parkeringsytor.

 • Andrahandsuthyrning


  Andrahandsupplåtelse

  Vid tillfällig utlåning/uthyrning gäller att bostadsrättsinnehavaren informerar om vilka regler som gäller inom föreningen. 

  Hänvisa till den här hemsidan.

 • För nyinflyttade


  Välkommen som nyinflyttad i föreningen, vi hoppas att ni ska trivas!


  Förhoppningsvis har ni redan hittat det mesta av den information ni sökte genom att titta igenom den här hemsidan, men skulle det vara något annat så är ni välkomna att kontakta någon av våra kontaktpersoner så ska vi försöka hjälpa till på bästa sätt. 

  Bredband
  Föreningen har fiber indraget i husen vilket innebär att ni inte behöver teckna något separat avtal med Telia. Standardhastighet på bredbandet är 10 Mbit/s, och det supporteras av Telia. Kostnaden för bredbandet är inkluderat i månadsavgiften. Det går även bra att koppla in IP telefoni genom detta. Om ni som boende önskar öka hastigheten på ert internet till 100 Mbit/s finns möjlighet att göra detta för en tilläggskostnad på 99 kr/månad. Tilläggskostnaden faktureras av Telia direkt till er som boende.

  TV
  Alla hus har tillgång till Telias TV-paket Lagom (40 kanaler varav 15 st i HD-format) och Norgepaket (NRK1, NRK2 och TV2 Norge). Fler TV-kanaler går att beställa men bekostas av beställaren. Dessutom ingår Streaming- och Playtjänster. 

  Namnskyltar på brevlådor
  Vi brukar försöka vara steget före när det gäller namnskyltar på brevlådor, men skulle vi ha missat detta så kan ni kontakta föreningens kontaktpersoner.

  Renovering och ombyggnad
  Alla förändringar av lägenhetens inre och yttre planlösning inkl fasader skall godkännas av styrelsen innan arbete påbörjas. Exempel på detta kan vara att riva en vägg, dra om vatten och avlopp, utöka altan eller bygga om loft/hems. Uppgifter om vilken typ av renovering som ska göras, planritning över lägenheten och uppgifter om vilka hantverkare och av vilken typ som anlitas ska skickas till styrelsen för godkännande innan arbete påbörjas.
  Tänk på att använda behöriga hantverkare så att det finns försäkringar och garantier på arbetet. Ett fel i er stuga kan mycket väl leda till något mycket större som drabbar flera stugor, och det vill vi undvika.

 • Information och snabbvarningar

  09.11.2018

  Nu är det klart

  Arbetet med vattenmätarbrunnar och avstängningsventiler är klart så nu fungerar vattenleveranserna normalt igen.

  09.11.2018

  Nu är det dags igen! - Arbetet med brunnar till vattenmätare återupptas.

  På måndag 5/11 återupptas arbetet med brunnar till vattenmätare. Denna gång kommer arbetet att utföras nere vid TanumStrand och innebär att vattnet kommer att stängas av vid upprepade tillfällen och det kommer att drabba även bostadsrättsföreningarna. Eventuellt kommer en del arbeten att behöva utföras nattetid. Information kommer att ges när arbetet är klart och vattenleveranserna fungerar normalt igen.

  30.10.2018

  Avslutade arbeten med vattenförsörjningen

  Arbetet med vårt vattenledningssystem är avslutade för den här gången. Vi avslutade tidigare än beräknat pga lång leveranstid av brunnen för vattenmätare till TanumStrand.

  Arbetet kommer att återupptas om ca 3 veckor och då blir det återigen tillfälliga stopp i vattenleveranserna. Om detta återkommer vi när vi fått klart med den exakta leveranstiden.

  Biltrafiken kommer inte att störas vid detta tillfälle.

  07.10.2018

  Störningar i vattenleveranser

  Inför Tanums kommuns övertagande av Tanumstrands samfällighetsförenings VA-nät 2019-01-01 påbörjar samfälligheten arbeten på måndag 2018-10-08 med att installera brunnar för vattenmätare och avstängningsventiler för vattnet. Detta innebär att vi kommer att få störningar i vattenleveranserna och för biltrafiken. Vattnet kommer att vara avstängt under kortare perioder lite då och då. Arbetet beräknas pågå under 2-3 veckor. Vi kommer att ge mer information under tiden.

  10.09.2018

  TV: Upplever du att du får lokala nyheter från fel område?

  Om du som tittare upplever att du får lokala nyheter från fel område så beror det på att en uppdatering från Telia gick fel, men det går att åtgärda enligt följande:

  Använd fjärrkontrollen till TV-boxen-tryck på meny-inställningar-bläddra ner och välj SVT lokalkanal-välj vilken lokalkanal du vill se-tryck ok.

  Lycka till.

  25.07.2018

  Grillningsförbud


  Fr.o.m kl 16 i dag 26. juli råder totalt grillningsförbud, alla sorters grillar.

  Information kommer senare när grillningsförbudet upphävts.

  29.06.2018

  Detta händer i Grebbestad 2018


  Besök vår hemsida "Detta händer i Grebbestad 2018" för en fullständig översikt


  09.05.2018

  Överlåtelse

  2018-05-09 överlåter Åsa och Anders Niklasson sin bostadsrätt Tallbacken 17 till Rita och Terje Svendsen (delägare i Tallbacken 15)

  07.05.2018

  GROVSOPOR

  På lördag 2018-05-12 finns det möjlighet för den som så önskar att bli av med grovsopor (exempelvis möbler (dock ej hela möblemang), cyklar, mattor, madrasser, hushållsmaskiner, TV-apparater eller gamla grillar), sånt som inte ingår i vårt sopavtal, att före kl. 09.30 placera dessa uppe vid den lilla grusytan mittemot sopsorteringen. Vi kommer att ombesörja transport av dessa grovsopor till återvinningsstationen på Tyft under förmiddagen.

  Så ta nu chansen att bli av med dessa sopor i stället för att de ska hamna i och utanför våra sopkärl.

  Mer information om "Årsmöte och Städning"

  04.04.2018

  LADDNING AV ELBILAR

  Styrelsen har vid möte 2018-03-30 beslutat att det med omedelbarverkan inte längre är tillåtet att ladda elbilar inom Brf Tallbacken. Beslutet är samtidigt taget av Brf Berghällens styrelse och gäller således båda föreningarna. Beslutet gäller både laddning från enskilda hus och från föreningens förråd.

  Les mer om "LADDNING AV ELBILAR" - Allmän info

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Kontakta oss:

Brf. Tallbacken 
Tanumstrand
457 95 Grebbestad

Postadress:
Brahegatan 11
506 35 Borås

Att: Jan Milke

Mail: jan@jiem.se
Tlf: +46 706 759 675

Anmäl dej för nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as